Fastighetsförvaltning

Oktober 20
Fastighetsskötsel

Behöver din bostadsrättsförening också en samarbetspartner som arbetar hårt för att ge dig en trivsam in- och utomhusmiljö. Hur vet man vilka som är bra och täcker behovet. Kanske skall de ombesörja skötsel av källare, tvättstugor, värme, belysning, klottersanering etc.

1. Det första men tänker på är kanske teknisk förvaltning. Med det menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att skötsel och trädgårdsarbete sköts.

En teknisk fastighetsförvaltare är ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel egna och externa fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna. De kan även ha certifierad kontrollansvarig personal.

2. Det andra är ekonomisk förvaltning. Då har förvaltaren ansvar för budget och budgetuppföljning. En ekonomisk fastighetsförvaltare kan även förhandla om lokalhyror och skriva hyreskontrakt. De kan också ha ansvar för bokföring och skattefrågor med mera. Dessutom kan de upprätta en underhållsplan.

På större fastighetsbolag kan förvaltare även få personalansvar för olika bovärdsteam vilka de fördelar arbetet till och arbetar tillsammans med.

Uppdrag inom fastighetsskötsel Göteborg är en del av fastighetsförvaltningen. Avtala vissa områden med entreprenören men räkna inte med helhetsgreppet som finns inom förvaltningen.

Fastighetsskötseln kan lämpligtvis bestå av regelbunden kontroll och löpande tillsyn. Fastighetsskötaren kan ta hand om den dagliga driften, finns där för att avhjälpa akuta fel och ger er råd och tips om aktiviteter som ökar fastighetens värde på kort och lång sikt.

Det finns mycket i en fastighet som kräver löpande tillsyn, underhåll och ett par extra vakande ögon. En fastighetsskötare som känner er och ert hus kan snabbt avhjälpa akuta fel och ge er kompetent service.

Även utemiljön är en viktig del av fastigheten. Där kan man avtala om mark- och trädgårdsskötsel; så som gräsmattor, rabatter, buskar, gångar, lekplatser och parkeringsytor m.m.

Fastighetsskötarens vanliga uppgifter i korthet

Besöker fastigheten regelbundet för att se till status och underhåll, byter lampor och namnskyltar, fixar kärvande lås

  • Säkerställer snabb hjälp vid akuta fel, t.ex. avloppsproblem, droppande kranar och elfel m.m.
  • Ser till att förebyggande underhåll påbörjas i tid
  • Utemiljö – tar hand om mark- och trädgårdstjänster
  • Känner och hittar i fastigheten, så att fel snabbt kan lokaliseras
  • Bibehåller värdet på er fastighet genom löpande underhåll och ger råd om värdeökande aktiviteter

Det intresserar dig kanske också

Shopping Basket